Aktivujte si Javascript ve svém prohlížeči

Právo na zrušení dohody


INFORMACE O PRÁVU ZRUŠIT DOHODU

VZOR OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ DOHODY

Máte právo zrušit tuto dohodu do 30 dnů bez uvedení důvodu,

Lhůta pro zrušení uplyne 30 dní poté, co jste se stali vlastníkem zboží, nebo poté, co se stane vlastníkem další osoba, kterou jste určili, jiná než kurýr.

Abyste mohli uplatnit právo na zrušení dohody, musíte nás informovat, tj. E-R2 Sp. z o.o.
S.K.A. se sídlem Suchy Las, KRS 0000441930, poštovní adresa: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, e-mail: contact@artelioni.com, tel. +420 234 261 872 o svém rozhodnutí zrušit tuto dohodu formou výslovného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).

Ke zrušení dohody můžete použít vzorový formulář, nicméně není povinný.

Chcete-li dodržet lhůtu pro zrušení dohody, postačí, když zašlete oznámení o uplatnění Vašeho práva na zrušení dohody před uplynutím lhůty pro zrušení dohody.

Právo na zrušení se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které jsou připraveny podle specifikací spotřebitele nebo jsou jasně individualizované.
 
Účinek zrušení dohody
Pokud tuto dohodu zrušíte, vrátíme Vám všechny obdržené platby, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z vybrané metody doručení, které je jiné než běžný nejméně nákladný způsob doručení, který jsme navrhli) případně nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na zrušení dohody. Vrácení platby se provede za použití stejného způsobu platby, který jste si vybrali pro původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením; v obou případech Vám nevzniknou žádné náklady spojené s tímto vrácením. Můžeme platbu zadržet do doby, než obdržíme zboží, nebo dokud nedostaneme důkaz o jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.

Prosím, zašlete zboží zpět nebo jej doručte okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této dohody. Lhůta bude splněna, pokud zboží vrátíte dříve, než uplyne 14 dní.

Budete muset pokrýt přímé náklady na vrácení zboží.

Budete výhradně zodpovědní za sníženou hodnotu zboží vyplývající z jeho užívání jiným způsobem, než je nezbytné pro stanovení jeho charakteru, vlastností a/nebo funkce.

ZRUŠENÍ DOHODY - VZOR FORMULÁŘE

(tento formulář by měl být vyplněn a zaslán zpět pouze v případě úmyslu zrušit dohodu)


  • Adresát: E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. se sídlem Suchy Las, KRS 0000441930, poštovní adresa: ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, e-mail: contact@artelioni.com, tel. +420 234 261 872

  • Tímto Vás (*) informuji/-eme o záměru zrušit kupní smlouvu o následujících položkách (*) dodací smlouvu o následujících položkách (*) smlouvu o specifické práci k provedení následujících položek (*) / smlouvu o poskytování následující služby (*):


- Číslo objednávky


- E-mailová adresa


- Datum uzavření dohody(*)/datum obdržení (*)


- Způsob vrácení platby (např. číslo bankovního účtu)


- Jméno zákazníka


- Adresa zákazníka


- Podpis zákazníka (pouze pokud je zaslána v papírové podobě)


- Datum


(*) – nehodící se škrtněteZrušení Dohody formulář - PDF