Aktivujte si Javascript ve svém prohlížeči

PODMÍNKY SLUŽBY NEWSLETTER

 

§ 1. [Všeobecná ustanovení]

1. Stávající Podmínky služby newsletter, dále jen „Podmínky“, upravují pravidla poskytování služby doručování obsahu elektronickou poštou (dále jen „služba Newsletter“) ze strany poskytovatele služby.
2. Poskytovatelem služby je E-R2 společnost s ručením omezeným S.K.A. se sídlem Suchy Las (62-002) na adrese ul. Powstańców Wielkopolskich č. 91, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Obvodním soudem Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. hospodářská komora Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000441930, DIČ 9721241916, se základním kapitálem ve výši 50.000 PLN.
3. Pro používání služby Newsletter je nezbytný přístup k síti internet a vlastnění adresy elektronické pošty (e-mail), avšak není nutné splňovat zvláštní technické požadavky, kromě vlastnění standardního operačního systému a standardního internetového prohlížeče.

 

§ 2. [Předmět služby]

1. Služba Newsletter spočívá v zasílání - ze strany poskytovatele služby na uvedenou adresu elektronické pošty (e-mail) uživatele - zpráv obsahujících informace týkající se nabídky (včetně propagace) internetového obchodu, dostupného na doméně artelioni.com, nebo prodejen provozovaných poskytovatelem služby či společnostmi spojenými s poskytovatelem služeb, a také událostí souvisejících s propagací výrobků nabízených těmito společnostmi.
2. Uživatel prostřednictvím uzavření smlouvy o poskytování služby Newsletter s poskytovatelem služby poskytuje svou adresu elektronické pošty (e-mail), uvedenou v registračním formuláři, za účelem doručování zpráv, o kterých se hovoří v předchozích ustanoveních.
3. Zahájení poskytování služby Newsletteru nastane po uzavření smlouvy o poskytování služby Newsletter.

 

§ 3. [Podmínky využití]

1. Služba Newsletter je bezplatná.
2. Využívat službu Newsletter může každá osoba, která na internetových stránkách v doméně artelioni.com, v části týkající se Newsletter, uvede svůj e-mail a následně klikne na tlačítko „Přihlásit se“. Kliknutí na příslušné tlačítko způsobí odeslání zadaného e-mailu poskytovateli služby a zahájení poskytování služby Newsletter.
3. Uživatel je při využívání služby Newsletter povinen zdržet se přidávání obsahu protiprávního charakteru, především v rozsahu uvádění cizích údajů bez souhlasu oprávněných osob.
4. Jednotlivé zprávy, zasílané v rámci služby Newsletter, jsou díly ve smyslu autorského zákona a podléhají právní ochraně. Jakékoli kopírování, úpravy a využití způsobem, který je v rozporu s určením, nebo bez souladu poskytovatele služby může být protiprávní.

 

§ 4. [Doba trvání služby]

1. Smlouva o poskytování služby Newsletter je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Uživatel má právo vypovědět smlouvu o poskytování služby Newsletter. Výpověď má okamžitý účinek.
3. Osoba, která využívá službu Newsletter, vypovídá smlouvu o poskytování této služby prostřednictvím odeslání prohlášení v této věci na adresu: contact@artelioni.com, poštou na adresu poskytovatele služby uvedenou v ustanovení § 1 Podmínek.
4. Poskytovatel služby může pozastavit nebo ukončit poskytování služby Newsletter po předchozím informování uživatelů na jimi uvedené e-maily.
5. Poskytovatel služby má právo odstranit nesprávnou nebo neexistující e-mailovou adresu, kterou uvedl uživatel.

 

§ 5. [Osobní údaje]

1. Poskytovatel služby je správcem osobních údajů, zpracovávaných za účelem poskytování služby Newsletter.
2. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě získání adresy elektronické pošty k realizaci služby Newsletter.
3. Osobní údaje jsou poskytovatelem služby zpracovávány v souladu s právními předpisy a výhradně pro účely související s realizací služby Newsletter (informování o výrobcích a službách dostupných v nabídce).
4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné k realizaci služby Newsletter.
5. Na základě uzavřené smlouvy o spolusprávcovství mohou být osobní údaje předávány mezi poskytovatelem služeb a společnostmi s ním spojenými, tj.:
a. E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
b. E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
c. R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las.
6. Osobní údaje jsou uchovávány do doby odvolání souhlasu s poskytováním služby Newsletter, po této době na základě oprávněného zájmu správce (např. ochrana proti nárokům).
7. Poskytovatel služby garantuje osobám, jejichž osobní údaje zpracovává, plnění práv vyplývajících z právních předpisů, v tom práva na přístup k vlastním osobním údajům, jejich opravu, změnu, odstranění nebo přenesení, a navíc práva požadovat omezení zpracování osobních údajů a vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním za podmínek upravených příslušnými předpisy. Každé osobě, jejíž údaje jsou zpracovávány, přísluší právo na podání stížnosti předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.
8. Osobní údaje týkající se účastníků jsou poskytovatelem služby chráněny proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám a také jiným případům jejich zveřejnění, ztráty nebo neoprávněné úpravy poskytnutých údajů a informací prostřednictvím použití příslušné technické a organizační ochrany.
9. U záležitostí, které se týkají zpracování osobních údajů, nahlášených během poskytování služby Newsletter, neupravených ve stávajících Podmínkách, jsou uplatňovány záznamy Ochrany soukromí, dostupné na stránce https://www.artelioni.com/cz/p/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 

§ 6. [Reklamace]

1. Reklamace týkající se služby Newsletter je nutné podávat na adresu contact@artelioni.com nebo poštou přímo na adresu poskytovatele služby.
2. V reklamaci je nutné uvést údaje reklamujícího, nezbytné k zaslání informace o výsledku reklamačního řízení, a popis, v čem spočívá reklamace služby Newsletter a jaká jsou očekávání ve věci vyřízení reklamace.
3. Poskytovatele služby vyřídí reklamaci ve lhůtě do 14 dní od jejího doručení.

 

Odhlásit se od Newsletteru