Aktivujte si Javascript ve svém prohlížeči

STÍŽNOSTI / REKLAMACE


Zákazník může podat stížnost za jakýchkoli okolností popsaných v platných právníchpředpisech nebo v záručních podmínkách. Reklamace zboží může být podánajakýmkoli způsobem přijatelným podle obecně platných zákonů.


Chcete-li podat svou reklamaci, doporučujeme vám následující postupy:


Zásilku se svou stížností odešlete na adresu sídla artelioni.com. Zásilka musíobsahovat reklamovaný předmět, doklad o zakoupení a vyplněný formulář reklamace,který je zde k dispozici (formulář nejste povinni použít).


Pro prokázání nákupu předložte daňový doklad, fakturu s DPH, záruční list prokazujícínákup nebo jakýkoli jiný doklad povolený zákonem. Prodejce nemůže vaši stížnostvyřešit bez přezkoumání reklamované položky.Formulář stížnosti - pdf soubor